Ce este Proiect Mic şi Voinic

O campanie de informare a consumatorilor cu privire la importanţa includerii peştelui şi produselor din peşte în alimentaţie.

Se pune accent atât pe acurateţea informaţiilor prezentate către public cât şi pe modalitatea de transmitere a mesajului.

Prima secţiune vizează motivele pentru care achiziţionarea şi consumul peştelui şi produselor din peşte prezintă importanţă pentru toţi cei care doresc să aibă o viaţă sănătoasă. Informaţiile privind alimentaţia sunt furnizate de către un cabinet nutriţional certificat, fiind astfel relevante.

În cea de-a doua secţiune sunt prezentate aspectele ce trebuie avute în vedere în momentul achiziţionării peştelui de către consumatori.


350.000 de mape
40 de spectacole
5 jocuri

Infomaţiile sunt prezentate atăt în conţinutul acestui website cât şi în format tipărit, fiind realizată în acest sens o mapă pentru colorat. Această mapă conţine imagini cu tematică pescărească pentru ca cei mici să poată să se familiarizeze cu elementele vieţii acvatice, fiecărei imagini corespiunzăndu-i informaţii adresate adulţilor privind cele două secţiuni mai sus prezentate, percum şi instrucţiuni privind o serie de jocuri educative adresate copiilor.

Astfel, mapa pentru colorat este adresată atăt copiilor cât şi adulţilor, conţinând elemente de interes pentru toate categoriile de vârstă.


Mesajul este transmis către consumatori prin mai multe mijloace.

Proiectul prevede derularea acţiunilor de promovare în toate judeţele României în peioada 16.08.2012-14.10.2012, astfel:

Trei echipe se deplasează în cele 41 de judeţe ale României şi Municipiul Bucureşti, interacţionând cu publicul întâlnit. Personalul implicat în derularea proiectului prezintă persoanelor întâlnite principalele avantaje ale consumului de peşte şi produse din peşte asupra sănătăţii, oferind totodată 319.000 de exemplare ale mapei pentru colorat;

În perioada 16.08.2012-14.10.2012 au loc 40 de spectacole în grădiniţe aflate în Bucureşti cu grupe de copii. Aici, o echipă alcătuită din actori interacţionează cu copiii, desfăşurând o serie de jocuri educative. În cadrul acestor spectacole sunt oferite copiilor 1.000 de exemplare ale mapei pentru colorat.

Detalii cu privire la desfăşurarea evenimentelor pot fi găsite la secţiunea EVENIMENTE din cadrul acestui website. Detalii cu privire la jocurile propuse pot fi găsite la secţiunea JOCURI din cadrul acestui website;

30.000 de exemplare ale mapei pentru colorat sunt oferite inspectoratelor şcolare din fiecare judeţ al ţării prin intermediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Mapele pentru colorat sunt apoi distribuite de către fiecare inspectorat către grădiniţele aflate în raza teritorială;

Website-ul conţine toate informaţiile prezentate în materialul tipărit, iar la secţiunea ACASĂ există mapa pentru colorat în format PDF. Astfel, dacă nu aţi intrat în posesia unuia dintre cele 350.000 de exemplare tipărite ale mapei pentru colorat, vă invităm să descărcaţi documentul în format PDF şi să-l imprimaţi.

Download